Zookoutek

Dne 7. 11. 2017 bude zookoutek slavit 5. narozeniny


Chtěla bych moc poděkovat každému, kdo se přímo nebo nepřímo podílel či stále podílí na péči o zvířata, motivaci žáků k pozorování a pomoci v chovu zvířat.

Máme denně v zookoutku spoustu žáků, kteří tam chodí pravidelně na úklid, pozorují zvířata, hlídají mladší žáky a někteří i postupně zkouší sebe v roli nás, vyučujících.

Někdo přichází do zookoutku jen občas, někdo tam jen tak zaběhne nebo nakoukne, někdo třeba i přinese krmení.

Každopádně mám velkou radost, že toto místo u nás ve škole existuje, plně funguje a žije svůj miniživot.

Stále vítáme jakékoli krmení např. suché krmení pro andulky, korely a hlodavci.

Nina Ludvíková

Koordinátorka Zookoutku


Mgr. Nina Ludvíková
ludviková@zsjilove.cz

Kontakt na Zookoutek


ludvikova@zsjilove.cz

Webové stránky Zookoutku zde!

Videa ze zookoutku