9.B

Mikuláš

Svatý Mikuláš byl biskup ve městě Myra v Lýkii. Narodil se 6. prosince r. 280 a zemřel též 6. prosince, leč roku 350.  Za svého života konal dobro.

Traduje se dlouhá léta, že v předvečer jeho svátku chodí po domech Mikuláš s čertem a andělem. Hodné děti dostanou dárek a zlobivé čert odnese v pytli. Dítko se však může vykoupit slibem, že už bude hodné a přednese básničku, či zazpívá písničku.

Tak tomu bylo i u nás ve škole.  Ve středu jsme dělali Mikuláše i my.  Byli  jsme požádáni, abychom přišli nejen za našimi prvňáčky, ale i za ostatními dětmi do družiny a předali jim nadílku.

třída IX. B     přidáno 10. 12. 2017

Adventní jarmark

Dne 1. 12. se ve škole pořádal Adventní jarmark. Jako každý rok třídy dopoledne vyráběly výrobky a potom je odpoledne prodávaly. Naše třída, protože jsme patroni prvňáčků, šla také pomoci i do 1. tříd. Tedy jen někteří z nás a jednu hodinu jsme tedy vyráběli s nimi. Pak jsme se zase vrátili a připravovali si svoji třídu. Dávali k sobě lavice a připravovali se na odpoledne.

Dopoledne bylo opravdu zábavné. Vyrábění věnců možná vypadá nudně, ale nedokážete si představit, jaká to může být zábava. Tentokrát se to všem povedlo tak, jak si představovali. Dokonce i těm, kteří nejsou zase až tak tvořiví, se to povedlo. Každý ten výrobek byl originální. Stejně originální, jako je každý z nás.

Odpolední prodávání bylo opravdu náročné. Čím více je dětí, tím více pořád chodí lidí. Ve třídách bylo dost horko. A po chodbě jsem byla ráda, že jsem vůbec prošla. Myslím, že dost věcí se prodalo, ale také toho asi hodně zbylo, no jako minulý rok. Ovšem, protože jsme ve třídě měli prvňáčky, byli pro nás docela velkou konkurencí. Spoustu věcí měli vyrobených i z domova, hodně napečeného cukroví a tak. Měli toho velkou spoustu.

I přes všechny ty „otravné a povinné věci“, byl celý den nakonec fajn.

Třetina výdělku půjde jako příspěvek na pomůcky na tělocvik a zbytek si my necháme na ples.

Letos to pro nás byl poslední jarmark na základní škole. Takže jsme si ho patřičně užili. A na závěr jedno společné foto…… a dlouho trvalo, než jsme se seřadili…

Kateřina Dvořáčková a třída IX. B     přidáno 10. 12. 2017

Projekt Stopy totality – 2. část

Dne 30. 11. jsme my 9. B a 9. A měli projekt Stopy totality. Po čtvrté hodině jsme se měli rozhodnout, kdo na projektu zůstane a kdo se půjde učit. Já jsem zůstala a udělala jsem dobře, protože na projektu zůstalo 14 žáků, takže jsme se mohli plně soustředit na osudy lidí, které postihl tvrdý režim v Československu při a po druhé světové válce. Ve třídě bylo vystaveno mnoho příběhů o lidech, kteří to zažili. Každý z nás se měl zaměřit na jeden z příběhů a zapamatovat si co nejvíce informací, protože jsme je poté ve dvojicích vyprávěli ostatním. Já jsem si vybrala příběh Karly Charvátové, který mě zaujal. Po prezentaci jsme se měli seznámit i s dalšími osudy lidí a představit je opět ostatním spolužákům. Můj druhý příběh byl o knězi B. V. Tajovském. Jakmile se blížil konec, poděkovali jsme za hezky zpracovaný projekt a odcházeli jsme domů plni dojmů. Projekt se mi opravdu moc líbil.

Julie Svobodová, IX. B     přidáno 10. 12. 2017

Projekt Stopy totality

Dne 30. 11. jsme od rána v učebně 63 měli besedu o totalitě.  První 4 hodiny byly povinné pro všechny žáky 9. tříd.

První hodinu nám paní ředitelka představila lektorku Danu, paní ze Slovenska, která s námi pracovala na celém projektu. Protože nás neznala, každý si na papírek napsal jméno a přilepil si ho na oblečení. První aktivita byla taková spíše na poznání nás sebe samotných. To byla věc, která mě bavila. Potom jsme si z takových stojánků vyrolovali příběhy lidí z 50. let. Každý jsme si potom měli stoupnout k tomu příběhu, který nás na první pohled hned zaujal. Já stálá u Akce K Josef Kohl. Samozřejmě jsem tam nestála sama. Byla jsem tam ještě se dvěma holkami. Příběhy jsme si měli přečíst a potom jsme lektorce všichni měli říct, proč jsme si tento příběh vybrali, čím nás zaujal,…

Mě samotnou to dopoledne moc nezaujalo, čekala jsem od toho něco trochu víc. Možná to bylo také tím, že si nedokážu představit život v té době.

Kateřina Dvořáčková, IX. B     přidáno 10. 12. 2017

Ozoboty

Dne 29. 11. skupina paní učitelky Ihlové na angličtinu se první hodinu přemístila za našimi prvňáčky. U prvňáků jsme se seznámili s malými ozoboty, kteří se pohybují podle barevných čar. Nejdříve jsme zjišťovali, podle čeho se malý kulatý robot pohybuje, a poté jsme řešili na papíře, jak seskládat barvy, aby se robot dostal tam, kam my chceme. Další hodinu jsme šli do druhé třídy, kde jsme vše zopakovali a naučili další prvňáčky, jak zacházet s robotem.  Byla to zábava pracovat s prvňáčky, protože se s robotem rychle naučili a hlavně je to bavilo.

Julie Svobodová, IX. B     přidáno 10. 12. 2017

Florbalový turnaj

Dne 28. 11. jela děvčata na florbalový turnaj do Bráníka. Z naší třídy jsem jela já a Štěpánka a potom jely ještě další holky z osmičky. Jakmile jsme tam přijely, převlékly jsme se do dresů a čekaly na první zápas. Celkem jsme hrály tři zápasy, ze kterých jsme jeden vyhrály a dva prohrály. Nakonec jsme skončily na 8. místě z 11 družstev. Poté jsme se vrátily zpět do Jílového. Turnaj byl super, ale mrzí mě prohra.

Julie Svobodová, IX. B     přidáno 10. 12. 2017

Výsledky fotosoutěže

Na  našich  stránkách  jsme  vás informovali, že se naše celá třída zúčastnila fotosoutěže na téma „PODZIM“, kterou vyhlásil Ekotým pro žáky i zaměstnance školy. Celkem se sešlo 94 fotografií od 29 autorů. Porotu vytvořili členové Ekotýmu a ti při své schůzce 1. 11. 2017 hodnotili došlé fotografie.

V naší věkové kategorii se nejlépe umístila Štěpánka Borecká s fotografií „Podzim v odrazu“. Soutěže se společně s námi zúčastnila i naše třídní, která se umístila v kategorii – zaměstnanci školy – na 2. místě s fotografií „Tajemství plotů“. Výherci obdrželi diplom a malou odměnu.

Fotografie ze soutěže budou vystaveny při slavnostním otevírání rekonstruovaného „domečku“.

A jak probíhal výběr vítězných fotografií? To se vám snaží přiblížit Tomáš Novotný zde.

třída IX. B     přidáno 20. 11. 2017

Návštěva žáků z OA Neveklov

Dne 8. 11.2017 k nám na 1. vyučovací hodinu přijeli studenti z Obchodní Akademie Neveklov. Nejdříve se s námi seznámili a poté nás Martin, jeden ze studentů, nechal vylosovat z pytlíčku barevný papírek, podle kterého jsme se rozdělili do dvou skupin. Jakmile jsme se všichni rozdělili, z každé skupiny si jedna dvojice stoupla za „soutěžní stolek“ před Patrika, který každé dvojici pokládal jednu otázku. Celý kvíz byl na principu televizního pořadu „AZ kvíz“. Témata  kvízu se skládala ze všeobecných témat např. sport, historie, anatomie člověka, bankovnictví apod. Po půlhodinovém kvízu se vše vyhodnotilo. Vítězný tým dostal čokoládky. Na závěr nám studenti představili svoji školu, představili nám společně s p. profesorkou jejich studijní programy. Vytvořili nám i plakát s informacemi o jejich škole. Ten nám zůstal ve třídě a máme ho na nástěnce. Byl to moc pěkně zpracovaný program a líbilo se nám to. Tímto chceme poděkovat studentům i p. profesorce D. Roušavé za připravený program.

Julie Svobodová IX. B     přidáno 20. 11. 2017

Družina

Dne 3. 11. byl pro děti z družiny uspořádán Halloween a my jako deváťáci jsme měli možnost pomáhat jim. Z naší třídy nás šlo málo, ale já si to užila i tak. My jsme měli sraz už v pět hodin odpoledne u vchodu do tělocvičny. Každý z nás byl na jiném stanovišti, který jsme pomáhali připravit. Já asistovala na strašidelné stezce. Při putování jsme rozbrečeli tři děti.  V tělocvičně se konala i diskotéka. Před závěrem se pomalu začali scházet rodiče, kteří čekali na své děti.

Míša Holubová IX. B     přidáno 20. 11. 2017

Beseda o alkoholu

V pátek 3. 11. jsme poslední hodinu měli besedu o alkoholu. Bylo to celkem neobvyklé, protože jsme seděli v kroužku na židlích. Beseda trvala stejně jako normální hodina, takže 45 minut. Paní lektorka nám povídala o tom, kolik by dospělí měli max. denně pít alkoholu. A proč na pivo, víno a panáka jsou pokaždé jinak velké „ skleničky“, a že to má svůj význam. Mnoho věcí jsme tedy věděli, ale pořád pro nás spoustu věcí bylo nových.  Nejaktivnější byl Tomáš Novotný, který ke každé větě něco dodal. Paní také říkala, proč by neměly pít děti. Beseda byla vcelku zajímavá a poučná.

Kateřina Dvořáčková IX. B     přidáno 8. 11. 2017

Francouzský institut

Dne 2. 11. 2017 jsme my, francouzštináři, vyrazili do Francouzského institutu do kina. Ráno jsme se sešli ve škole a rozdělili se na dvě skupiny. Nejdříve vyrazila mladší skupina a poté naše starší. Jakmile jsme přijeli do Prahy, měli jsme chvíli rozchod na Budějovické. Po půl hodině jsme jeli na Muzeum a šli do institutu. Tam jsme chvíli čekali a poté jsme šli do promítacího sálu. Pak začal film o 1. světové válce, ve kterém bojovali dva chlapci o život. Film se jmenoval Z Paříže do Paříže. Jakmile film skončil, vrátili jsme se zpět do Jílového. Film se nám moc líbil, ale byl smutný.

Julie Svobodová IX. B     přidáno 8. 11. 2017

Haloween

Dne 31.10. 2017 se u nás ve škole 2. vyučovací hodinu konal Halloween. Každý, kdo na něj chtěl jít, musel přijít v masce do tělocvičny. Jakmile jsme se všichni sešli, začala nám Taylor pokládat otázky týkající se Halloweenu. Hned jak bylo vše zodpovězeno, pokračovalo se v ostatních aktivitách jako např. jedení donutů na šňůrce bez jakéhokoliv pomáhání rukou, prolézačka, jedení bonbónů na čas, lovení jablek pusou a nebo hodnocení masek porotou. Halloween byl hezký, ale krátký.

Julie Svobodová IX. B     přidáno 8. 11. 2017

Vycházka s prvňáčky

Dne 16. 10. 2017 naše třída vyrazila opět za prvňáčky.  Mělo být ještě hezky, a tak jsme se setkali první hodinu před vchodem druhého stupně. Tam už na nás čekali prvňáčci. Jakmile si každý z nás našel svého prvňáčka, mohli jsme vyrazit na procházku do parku. V parku jsme s prvňáčky fotili krásu podzimu, hráli jsme na sochy, proto ty kreace. Někteří prvňáčci si s námi dali závody, nebo si s námi hráli. Hodina ale rychle utekla, a tak jsme se museli vrátit do školy. Moc se nám to líbilo a těšíme se na další procházku.

Julie Svobodová IX. B     přidáno 31. 10. 2017

Fotíme podzim

Ekotým vyhlásil fotografickou soutěž na téma „Podzim“.  Podzim je vždy plný barev. I my jsme se o třídnické hodině vydali do podzimní přírody. Co kdyby se nám povedlo zachytit něco zajímavého. Fotili všichni, včetně pí uč.třídní.  Někdo z nás fotil i o víkendu, který byl obzvlášť nádherný. O tom, jak to vše dopadlo, vám určitě dáme vědět.

třída IX. B     přidáno 16. 10. 2017

Vybíráme si trička

Absolventská trička jsou hezkou tradicí a později i milou vzpomínkou na školní léta. A v poslední době se staly i módním doplňkem. I my jsme dnes vybírali vhodný návrh na naše tričko, vlastně mikinu. Rozhodování bylo fakt těžké – nejprve vybrat barvu, potom tisk na přední stranu, pak na zadní stranu.

Třídnická hodina nám opravdu nestačila, příště budeme pokračovat. A jak to dopadne? To se určitě dozvíte.

třída IX. B     přidáno 4. 10. 2017

První čtení s prvňáčky

Dne 20. 9. 2017 o třídnické hodině jsme šli opět za našimi malými prvňáčky. Před první hodinou jsme se sešli v naší třídě a s sebou jsme si přinesli knížky s obrázky, které jsme četli my v 1. třídě. Prvňáčci se totiž dneska začínají učit písmenka, tak abychom je trošku navnadili na čtení. Jakmile jsme vešli do třídy prvňáků, našli jsme si svoje dítka, usadili jsme se s nimi buď ve třídě, nebo ve čtenářském koutku na chodbě a začali jsme jim nejprve knížku představovat a potom jsme jim kousek přečetli. Při čtení mohli prvňáčci rozpoznávat písmenka a prohlížet si obrázky a říkat, co je na nich. Někteří nám potom nakreslili obrázek, co si ze čtení zapamatovali. Největší úspěch měla však pohádková knížka, kterou jsme před 2 roky napsali, nakreslili a vytvořili my. Jakmile zazvonilo na přestávku, rozloučili jsme se s prvňáky a šli zpátky do třídy.  Návštěva byla bezva.

Julie Svobodová     přidáno 24. 9. 2017

Dopoledne francouzštinářů

Dne 7. 9. 2017 jsme se my francouzštináři zúčastnili programu, který vymyslely naše paní učitelky na francouzštinu. Hned ráno jsme se sešli u skříněk, protože program trval první a druhou hodinu. Programu se zúčastnily všechny děti, které se učí francouzštinu, tedy 7., 8. a 9. třídy. V programu byly zakomponovány francouzské hry, menší plakát a petang.

Jakmile jsme došli na dolní herní plochu, rozdělili jsme se do skupin a postupně jsme plnili aktivity na stanovištích. Například jsme hráli domino, bingo, rozpoznávali známé osobnosti, vytvářeli plakát s pravidly petangu a nakonec jsme si zahráli petang. Rozloučili jsme se, paní učitelka nám dala záložku jako dáreček a poté jsme šli zpět do školy. Program se mi moc líbil, ale byla mi trochu zima.

Julie Svobodová     přidáno 10. 9. 2017

Procházka s prvňáčky

Ve čtvrtek 7. září si naše třída vyšla s prvňáčky ven. Na procházku jsme šli třetí a čtvrtou hodinu. Vyzvedli jsme si naše prvňáčky před vrátnicí. Šli jsme okolo velkého fotbalového hřiště až k nám před druhý stupeň na hřiště s prolézačkami. Na hřišti jsme si s prvňáčky hráli a při tom jsme je hlídali, aby si neudělali nějaký úraz. Poté jsme šli na chvíli do školy a počkali jsme, až se prvňáčci přezují a připraví, abychom s nimi šli na oběd. Po obědě jsme odvedli prvňáčky do jejich třídy.

Julie Svobodová     přidáno 10. 9. 2017

4. 9. – 1. školní den, pro nás deváťáky poslední a pro prvňáčky první den na ZŠ

První den školy! První školní den tohoto roku byl pro nás posledním na této škole. Pro mě osobně to nebylo nijak zvláštní. Přišlo mi to jako každý jiný první den školy. Jak se asi cítili ostatní? Uvědomovali si, že tu společně stojíme naposledy? A co prvňáci? Pro ně to tu bylo poprvé. Pokud se nic nezmění, tak se zde budou scházet příštích 9 let. Určitě byli na svůj první den natěšení. Byli nervózní? Báli se? Museli být zvědaví, co je ve škole čeká. Budou nadšení, až zjistí, co chození do školy obnáší? Budou chtít vrátit zpátky do školky?  Co myslíte?

Jak vše vidí Kristýna Laštovková si můžete přečíst zde a úvahu Katky Dvořáčkové zde.

Markéta Dvořáčková     přidáno 8. 9. 2017

Společný oběd s prvňáčky – 5. 9. 2017

Čtvrtou vyučovací hodinu na nás již čekali prvňáčci u šaten.  Mysleli jsme, že je v tom davu nepoznáme, přeci  jenom  jsme  je  viděli jen 1 hodinu. Obavy se náhle rozplynuly, neboť dětičky si nás našly samy. Občas se na někoho s radostí i vrhaly. Společně jsme je odvedli na oběd. Zároveň jsme jim vysvětlili pravidla chování ve školní jídelně. Některým prvňáčkům oběd opravdu moc chutnal a snědli ho celý. Některým třeba vůbec nechutnala polévka, ale aspoň ji ochutnali. Myslím, že jsou moc šikovní, když něco potřebovali, vůbec se nebáli nás zeptat. Celý den probíhal v klidu a pořádku. Těšíme se na další den s nimi.

Kateřina Dvořáčková     přidáno 7. 9. 2017

Patronství s prvňáčky

Dnes 5. 9. 2017 druhou vyučovací hodinu jsme šli do I. C a I. D, kde jsme letos patrony. Se svými prvňáčky, o které se celý rok budeme starat nebo jim spíše budeme pomáhat, jsme se seznámili, rozdali jsme jim malé dárečky. Každý máme dva prvňáky, někdo dokonce i tři. Chvilku jsme s nimi byli v jejich třídě a potom jsme společně procházeli celou školu. Ukazovali jsme jim, kde je ředitelna, sborovna, jídelna, …nahlédli jsme i do zookoutku. Když jsme jim všechno důležité ukázali, šli jsme s nimi do naší třídy, kde jsme ještě chvilku hráli nějaké hry, nebo si děti vybarvovaly omalovánky, které jim připravila naše paní učitelka třídní.  Na svačinu jsme je odvedli zase zpátky do jejich tříd.

Kateřina Dvořáčková     přidáno 7. 9. 2017