5.B

Adventní jarmark

V pátek 1. 12. u nás na škole probíhal tradiční vánoční jarmark. Na jarmark jsme se připravovali během výtvarných výchov, vyrobili jsme spoustu výrobků (řetězové věnce, svícínky, magnetky, betlémy atd.). V pátek jsme s pomocí maminek vyráběli adventní věnce, dohromady jich bylo 15. Celkově jsme měli 58 druhů výrobků. Rozdělili jsme si služby na odpoledne. Rádi bychom poděkovali všem rodičům za pomoc. Vyrábění i prodávání nás bavilo, už se těšíme na příští rok.

M. Melicharová, přidáno 6. 12. 2017

Tělocvik venku

Během odpoledního tělocviku v úterý 14. 11. jsme šli do parku. Nejdříve jsme hráli „cukr káva limonáda“ a potom jsme šli k rybníku hrát živé pexeso. U toho jsme se všichni pobavili. Zapojila se i paní učitelka.

M. Melicharová, přidáno 29. 11. 2017

Jak jsme si hráli na krtečka

O přírodovědě jsme šli do venkovní učebny zkoumat půdu. Ve dvojicích jsme vypracovávali pracovní list na známky a prováděli jsme vlastní výzkum. Vyzkoušeli jsme si práci krtečka, potkali jsme i stvoření, která žijí v půdě. Bylo to prima, chtěli bychom si to zopakovat.

M. Melicharová, přidáno 4. 11. 2017

Beseda v knihovně

V úterý 31. 10. jsme šli celá třída do knihovny na besedu o knížkách paní Petry Dvořákové. Dozvěděli jsme se, že dělá scénáře na různé dětské pořady např. Planeta YÓ. Paní spisovatelka nám četla a následně dávala otázky, když jsme odpověděli správně, tak jsme dostali bonbon. Posílali jsme si bílou myšku Lílu. Někteří z nás si v knihovně rovnou zapůjčili knihu psanou paní spisovatelkou. Beseda se nám moc líbila.

kolektiv 5. B, přidáno 4. 11. 2017

Mozek v akci

V pondělí 23. 10. jsme byli v knihovně na výstavě Mozek v akci. Viděli jsme optické klamy a soutěžili jsme. Na konci jsme dostali odměnu. Nejvíce se nám líbily 3D obrázky. Náš mozek se nezastavil, už nás pořádně bolela hlava. Dozvěděli jsme se nové a zajímavé informace.

kolektiv 5. B, přidáno 27. 10. 2017

V geoparku

18.10.2017 jsme jeli do geoparku, cesta trvala cca půl hodiny. Když jsme přijeli, tak jsme se nasvačili a už jsme šli na program, měli jsme paní průvodkyni, která nám říkala samé zajímavé věci. Rýžovali jsme a těžili kameny. Moc se nám tam líbilo.

M. Melicharová, přidáno 20. 10. 2017

Vodiče a nevodiče

V úterý 17. 10. o hodině přírodovědy nám paní učitelka rozdala baterky a pomůcky na experimenty. Vyzkoušeli jsme si, jaké materiály jsou vodivé a nevodivé. Překvapilo nás, že brambora svítila a je vodič. Byly to zajímavé pokusy.

M. Melicharová, přidáno 20. 10. 2017

Jak jsme dělali reklamy

Ve čtvrtek 12. 10. jsme o hodině češtiny dělali reklamu. Víme, jak se takové reklamy dělají. Rozdělili jsme se do dvojic a nacvičovali jsme reklamu do televize a malovali jsme upoutávku do časopisu. Naše reklamy byly vtipné, i když se někdo cítil trapně. Měli jsme z toho dobrý pocit. Tuto hodinu bychom si rádi zopakovali.

M. Melicharová, přidáno 13. 10. 2017

Přírodověda venku

Dneska jsme šli přírodu zkoumat ven, všímali jsme si živé a neživé přírody, lidských výtvorů a životních podmínek. Zkoušeli jsme hledat i houby, jedna skupinka našla 15 václavek a ostatní viděli houby nejedlé. Z našich poznatků jsme vyplňovali ve skupinách dva pracovní listy. I když jsme měli mokré boty, tak to bylo hezké a hodinu venku bychom si zopakovali.

                                                                                                                                                                                                                M. Melicharová, přidáno 6. 10. 2017

Vymyšlené zvíře

V pondělí 25. 9. jsme na výtvarné výchově malovali zajímavá zvířata. Každý jsme si vylosovali jeho specifické znaky – počet očí, pokrytí povrchu těla, počet končetin apod. Zvíře jsme malovali suchým pastelem. Všichni jsme měli odlišné zvíře. Nakonec jsme si jednotlivá zvířata představovali v kruhu. Byly to povedené dvě hodiny, i když se nám dvě tuše rozlily.

                                                                                                                                                                                              M. Melicharová, přidáno 27. 9. 2017

Zpátky do školy

První týden ve škole byl super, máme hodně zážitků. S paní učitelkou Ludvíkovou jsme hráli hry – na schovávanou, přetahovanou. Nejvíce se nám líbila společná snídaně, bylo hodně jídla a legrace. Po snídani jsme vyráběli velký dort a každý si udělal svíčku se svým jménem a datem narození. V pátek 8. 9. jsme navštívili zookoutek, někteří z nás tam darovali i zvířátko (housenku).

                                                                                                                                                                                                                                 kolektiv 5. B    přidáno 13. 9. 2017