3.B

Naše práce v hodinách

V hodinách pracujeme pilně jako včelky. V hodině pracovních činností jsme se vydali na houby a moc se nám povedly. V hodině českého jazyka jsme ve dvojicích skládali z písmen i slabik slova (a že se jich dalo složit až okolo 50 a více). V pracovním sešitě z prvouky, když jsme probírali dopravu, jsme měli za úkol, podle návodu složit parník. Paní učitelka vyhlásila soutěž o nejmenší parník. Na fotce je to ten puntíkatý a měří pouhých 1,5 cm. Prstíky, které ho složily, patří naší nejmenší kamarádce Janičce.

A toto není zdaleka vše. Příště se zase pochlubíme.

Tereza Křečková     přidáno 16. 10. 2017

PC učebna

Jsme už třeťáci a letos máme nový předmět, kterým je ICT. Seznamujeme se s funkcemi počítače. Tento předmět máme každý čtvrtek v době odpoledního vyučování. Moc se na hodinu těšíme a baví nás.

Tereza Křečková     přidáno 16. 10. 2017

Plavání

Druhý týden v září jsme zahájili dvacetihodinový kurz plavání. Naše třída jezdí každý pátek společně s třídami 3. A a 3. D plavat na Jedenáctku. Jsme rozděleni do šesti družstev podle výkonnosti. Voda je příjemná, instruktoři milí, a když pěkně posloucháme, tak nás na závěr lekce nechají v brouzdališti vyskotačit a pustí nás na tobogán.

Tereza Křečková     přidáno 16. 10. 2017

První týden školy

Po prázdninách byly děti plné zážitků a radosti ze shledání s kamarády. Pozvolna si přivykaly na školní režim, vytvářely pravidla třídy, hrály hry v kruhu, kde si ověřovaly pravidla, která si společně vytvořily. Přestože jsou už třeťáky a po prázdninách jsou zvyklí na pobyt v přírodě, vypravili jsme se do Drnky, kde si v lese mohly postavit domeček pro lesní skřítky a do sytosti se proběhnout.

Tereza Křečková     přidáno 12. 9. 2017