3.B

Adventní jarmark

V pátek 1. 12. jsme se mohli pochlubit naší pílí v hodinách pracovních činností, kdy jsme tvořili výrobky pro potěšení našich blízkých. Na tvoření jsme nebyli sami, protože i některé maminky a tatínkové se zapojili do vyrábění, ať už doma nebo při projektovém dni, který připadl na středu 29. 11. (a to z důvodu pátečního plavání). Pro ruce plné práce jsem zjistila, že v zápalu tvořivého dopoledne jsem nevyfotila žádnou fotografii. Za to se Vám velice omlouvám.

Moc bych chtěla touto cestou poděkovat těm, kteří si přišli k našemu stánku něco zakoupit pro potěchu a výzdobu svého domova. Velice Vám děkujeme za štědrost, úsměvy a hezká slova, kterými jste také nešetřili. Peníze, které jsme od vás obdrželi, použijeme z malé části na potřeby školy a z větší části na školní výlet.

Krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2018 vše nejlepší Vám přejí žáci 3. B

Tereza Křečková     přidáno 13. 12. 2017

Představení v divadle Gong

Ve čtvrtek 23. 11. jsme se všechny třetí třídy vypravily na divadelní představení do divadla Gong, které se jmenovalo Jak Jules Žil Verne. Děti mohly popustit uzdu fantazii a nechat se unášet myšlenkami francouzského snílka, který předběhl svými vynálezy dobu. Toto představení se dětem velice líbilo, a tak jsme v hodině českého jazyka navázali slohovou prací, kdy ony samy se staly někým, jako byl Jules Verne a mohly vymyslet vynález, který by byl obrovským přínosem pro lidi nebo zvířata. Měly ho popsat – jak vypadá, funguje a nakreslit ho. Nejprve se tohoto úkolu zalekly, ale poté zjistily, že je to velká zábava a úkol zvládly na jedničku

Tereza Křečková     přidáno 13. 12. 2017

Další návštěva knihovny

V úterý 21. 11. jsme se vypravili do knihovny na povídání paní Ilony Strnadové, abychom se dozvěděli zajímavosti, které se týkaly Jílového a pověstí, kterých se zde dochovalo několik. Vypravování a čtení z knih, které si pro nás paní knihovnice připravila, se nám velice líbilo. Vše, co jsme se dozvěděli, jsme si mohli ověřit v kvízu, který jsme zvládli na výbornou. Moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu knihovny.

Tereza Křečková     přidáno 13. 12. 2017

Práce v hodinách v listopadu

V měsíci listopadu jsme zvládli obrovský kus práce – začali jsme s vyjmenovanými slovy po L, zvládli jsme tripartity, kde jsme zhodnotili naše pokroky, začali jsme vyrábět výrobky na vánoční jarmark, na počítači jsme si zkusili vytvořit vánoční přání a v hodině hudební výchovy jsme si z plných plic zazpívali (před tabulí je nastoupen ryze mužský sbor)… Nezahálíme a pilně pracujeme, ale dá nám to spoustu soustředění, ty Vánoce jsou tak na dosah…

Tereza Křečková     přidáno 13. 12. 2017

Beseda v knihovně

V úterý 17. 10. jsme se vypravili do knihovny na besedu se spisovatelkou Olgou Černou. Dozvěděli jsme se o tom, kdy a jak knihy vznikaly. Velice se nám líbilo autorčino čtení, protože bylo velice napínavé a fantastické. Nechali jsme se inspirovat knihou Kouzelná baterka. O hodině VV jsme si mohli posvítit na jednu věc, kterou jsme chtěli oživit. Voskovkami či pastelkami jsme ji mohli ztvárnit. Při kreslení jsme si v hlavách utvářeli příběh o tom, co bychom mohli napsat na druhou stranu obrázku. Především to byla naše volba, proč toto a ne nic jiného? Co mi to přinese? Jak si to s oživenou věcí užiji? Užije si to i ona se mnou? Dětem se kresbičky moc povedly a zapojily do nich svou tvořivost a nápaditost, ať už ve výtvarné, jazykové, tak písemné podobě. Posuďte sami

Tereza Křečková     přidáno 21. 10. 2017

Etická výchova – jak to vidím já…

Zkušenost a prožitek je nepřenosný, velice specifický proces v každém z nás. Bylo velice zajímavé pozorovat děti, jak se úkolu zhostily. Některé byly nerozhodné, zda mají svou domněnku říct … aby to nebylo špatně, aby to nebylo hloupé… Ve třídě panovala příjemná pracovní atmosféra, kde nikdo nikoho nehodnotil. Naopak v dětech dřímal tvořivý duch, který jak se později ukázalo, byl velkolepý. Myslím si, že se toho od sebe mohly dost naučit. Pracovní listy jsem dětem vyvěsila na nástěnku a musím říct, že si je opravdu pročítají a povídají si o nich.

Tereza Křečková     přidáno 21. 10. 2017

Naše práce v hodinách

V hodinách pracujeme pilně jako včelky. V hodině pracovních činností jsme se vydali na houby a moc se nám povedly. V hodině českého jazyka jsme ve dvojicích skládali z písmen i slabik slova (a že se jich dalo složit až okolo 50 a více). V pracovním sešitě z prvouky, když jsme probírali dopravu, jsme měli za úkol, podle návodu složit parník. Paní učitelka vyhlásila soutěž o nejmenší parník. Na fotce je to ten puntíkatý a měří pouhých 1,5 cm. Prstíky, které ho složily, patří naší nejmenší kamarádce Janičce.

A toto není zdaleka vše. Příště se zase pochlubíme.

Tereza Křečková     přidáno 16. 10. 2017

PC učebna

Jsme už třeťáci a letos máme nový předmět, kterým je ICT. Seznamujeme se s funkcemi počítače. Tento předmět máme každý čtvrtek v době odpoledního vyučování. Moc se na hodinu těšíme a baví nás.

Tereza Křečková     přidáno 16. 10. 2017

Plavání

Druhý týden v září jsme zahájili dvacetihodinový kurz plavání. Naše třída jezdí každý pátek společně s třídami 3. A a 3. D plavat na Jedenáctku. Jsme rozděleni do šesti družstev podle výkonnosti. Voda je příjemná, instruktoři milí, a když pěkně posloucháme, tak nás na závěr lekce nechají v brouzdališti vyskotačit a pustí nás na tobogán.

Tereza Křečková     přidáno 16. 10. 2017

První týden školy

Po prázdninách byly děti plné zážitků a radosti ze shledání s kamarády. Pozvolna si přivykaly na školní režim, vytvářely pravidla třídy, hrály hry v kruhu, kde si ověřovaly pravidla, která si společně vytvořily. Přestože jsou už třeťáky a po prázdninách jsou zvyklí na pobyt v přírodě, vypravili jsme se do Drnky, kde si v lese mohly postavit domeček pro lesní skřítky a do sytosti se proběhnout.

Tereza Křečková     přidáno 12. 9. 2017