Školní klub

Základní informace


  • Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků Základní školy Jílové u Prahy.
  • Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování, v době mimo pravidelný rozvrh, ve dnech volna, ve dnech vedlejších i hlavních prázdnin.
  • Svou činností navazuje činnost klubu na Školní vzdělávací program “Škola pro radost”. Jeho cílem je smysluplné využití volného času žáků, rozvoj jejich všestranných zájmů, je jedním z nástrojů prevence výskytu sociálně patologických jevů.
  • Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí pod profesionálním vedením.
  • V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové i vzdělávací aktivity.

Činnosti školního klubu


Školní klub je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, apod.

Bude se realizovat v oblasti sportovně-rekreační, výtvarně – estetické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí.

Jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se budou konat v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků, nejméně však jedna akce měsíčně.

Vychovatelka ŠK


Naděžda Šípková
Telefon: 606 071 344
Kontakt: sipkova@zsjilove.cz

Provozní doba


pondělí – 11:40 – 16:30
úterý – 11:40 – 16:30
středa – 11:40 – 16:30
čtvrtek – 11:40 – 16:30
pátek – 11:40 – 16:30

Provozní doba bude upravována dle potřeb žáků.

Poplatek za školní klub


  • Poplatek za školní klub je 100 Kč měsíčně.
  • Platí se za období září až říjen tj. 400 Kč a leden až červen tj. 600 Kč nebo za celý školní rok tj. 1000 Kč.
  • Platbu za ŠK zasílejte na účet č. 197737152/0300 do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a ŠK..