Školní družina

druzina_nadpis-1

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, relaxaci, zajímavé využití volného času. Je určena žákům nižších ročníků I.stupně.

Provozní doba školní družiny


Pedagogické obsazení a kontakty


Vyzvedávání dětí ze všech oddělení ŠD


  • Vyzvedávání dětí do 16:00 prostřednictvím recepce u hlavního vchodu ZŠ
  • Vyzvedávání dětí po 16:00 v prostorách školního klubu (budova 2. stupně – vchod od transformátoru).

V době od 13:30 do 15:00 – hlavní činnost ŠD – děti nelze vyzvedávat!

Pravidla pro přijímání žáků


  • Do školní družiny budou přijímány žáci 1.- 4. tříd dle kritérií stanovených ředitelkou školy.
  • Do školní družiny budou žáci přijímáni pouze na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Veškeré změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla rodičů, odchody…) aktualizujte písemnou formou. Na změny použijte formuláře, které jsou k dispozici u vychovatelek školní družiny nebo na stránkách školní družiny.

Poplatek za školní družinu


  • Je 250,- Kč za měsíc. Platí se za období září až prosinec 2017 tj. 1000 Kč a leden až červen 2018 tj. 1500 Kč nebo za celý školní rok tj. 2500 Kč.
  • Platbu za školní družinu zasílejte na účet č. 197737152/0300 – do zprávy pro příjemce uveďte ŠD a jméno žáka. Platbu za I. pololetí je nutné provést do konce září a za II. pololetí do konce ledna.

Vedoucí školní družiny


2. oddělení


4. oddělení


6. oddělení


1. oddělení


3. oddělení


5. oddělení


7. oddělení


8. oddělení


9. oddělení


10. oddělení


Společné akce ŠD


Školní klub