Přijímací řízení

Několik rad pro žáky devátých tříd


 • Právě jste žáky posledního ročníku základní školy.
 • Čeká vás závažné rozhodnutí – volba střední školy a tím i budoucího povolání.
 • Přistupujte k této volbě zodpovědně, zvažte všechny své možnosti – studijní, zdravotní a pracovní.
V prvním pololetí se zaměřte na:
 • Co nejlepší prospěch
 • Získávejte co nejvíce informaci o zvoleném povolání
 • Požadavky na trhu práce, možnost uplatnění po ukončení studia
 • Zamyslete se nad svými studijními výsledky – zvažte, zda chcete získat výuční list nebo maturitu, s tím souvisí i to, kolik času věnujete na učení pro dosažení vašeho současného prospěchu (jste zvyklí pravidelně se učit?)
 • Získávejte co nejvíce informací o středních školách (www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz) sleduje webové stránky středních škol, navštěvujte Dny otevřených dveří
 • Zjistěte si, zda se na vámi vybranou střední školu konají přijímací testy
 • Zvažte možnost dojíždění na přípravné kurzy k přijímacím testům
 • Navštivte Veletrh středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru v Praze (sledujte termín konání, většinou je ve druhé polovině listopadu)
V druhém pololetí se zaměřte na:
 • Udržení či zlepšení prospěchu
 • Vyplnění a odevzdání přihlášky ke studiu
 • Převzetí Zápisového lístku
 • Příprava na přijímací zkoušky
 • Sledování výsledků přijímacího řízení

Přijímací řízení do středních škol a učilišť

pro šk. rok 2018/2019


 • Termín odevzdání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou k potvrzení v ZŠ Jílové nejpozději 20. 11. 2017.
 • Po potvrzení si je sami odešlete na střední školu (doporučuji doporučeně, nebo odevzdat osobně v podatelně stř. školy) nejpozději do 30. 11. 2017. (pro SŠ  s talentovou zkouškou)
 • Pro běžnou SŠ – dvě totožně vyplněné přihlášky (pouze první stranu) odevzdejte v ZŠ Jílové k potvrzení nejpozději 19. 2. 2018.
 • Po potvrzení si je sami odešlete do středních škol (doporučuji doporučeně, nebo odevzdat osobně v podatelně stř. školy) nejpozději do 1. března 2018.
 • Zápisový lístek odešlete po uveřejnění o přijetí do 10 pracovních dnů do příslušné střední školy či učiliště.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí  na střední školu a Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu najdete níže v sekci Ke stažení

Ke stažení