O škole

Historie školy


Nejstarší zmínku o škole v Jílovém obsahuje zápis z roku 1353 v knize “Liber iudicialis Antiquae urbis Pragensis” – psané latinsky. Tato zmínka uvádí, že si choť rektora školních učitelů z Jílového koupila dům v Praze. Bohužel se neví, kde se škola nacházela. Další zmínky o Jílovské škole jsou z roku 1380 v knize visitační, kde je opět zmiňován rektor zdejších škol v souvislosti s nevhodným způsobem života. V městské pamětní knize je jako první domácí písemný zápis o škole v Jílovém z roku 1620. Ze zápisů z 16. století uveďme alespoň jednu zajímavost, a sice, že kromě běžných přivýdělků (provozování chrámové a světské hudby, pomoc v městské kanceláři) měli kantoři povinnost zvonit třikrát denně na havíře, aby věděli, kdy fárat a kdy končit práci. V roce 1636 při požáru města škola vyhořela. Byla pak přemístěna do bývalé farní budovy, kterou však nikdo řadu let nespravoval a byla již kolem roku 1681 v tak špatném stavu, že se rozsypala. Po zničení fary pronajal jílovský klášter obci byt pro učitele, kde učitel i vyučoval. V roce 1691 postavila obec novou školu. Ta stála vedle hřbitovní zdi na náměstí a sloužila celých 100 let. Pro nedostatek kapacity byla v roce 1791 postavena nová městská škola, která byla umístěna uprostřed nynějšího parku na náměstí. Opět z kapacitních důvodů a v souvislosti se zavedením povinné školní docházky byla v roce 1848 postavena na farské zahradě nová, větší škola s číslem popisným 195. Škola dále rostla. Roku 1863 byla zřízena další třída v č. popisném 18 a v roce 1874 koupilo obecní zastupitelstvo dům č. popisné 16 (budova dnešního muzea), jehož místnosti byly přestaveny na učebny. Začátkem 90. let 19. stol. již měla obecná škola přes 500 žáků a sedmičlenný učitelský sbor. V Jílovém byla dále otevřena i měšťanská škola, živnostenská pokračovací škola a lidová hospodářská škola. Nynější školní budova byla otevřena v roce 1958. Roku 1962 byla přistavěna tzv. “školička”, která byla určena pro družinu, následně v ní byly umístěny dvě speciální třídy, pak běžné třídy prvního stupně. Krátce po stavbě školy byla zakládána i  školní zahrada. Celý školní areál procházel od roku 2005 revitalizací tak, aby mohl sloužit k mnohostrannému vyžití žáků školy i veřejnosti.V roce 1984 byla škola podstatně rozšířena přístavbou, kde nyní probíhá výuka 2. stupně. Tato přístavba byla rekonstruována a dostavěna v roce 2013. V současné době prochází rekonstrukcí „školička“ a školní jídelna se školní kuchyní.

Prameny


 • Barvíř, Jindřich Dr., Nejstarší zmínka o škole v Jílovém, in Vltavské proudy 14/1935<úli>
 • Košťák Jaromír Mgr.: Škola – školství. – text na školní nástěnce
 • Tejčková, Stanislava, Uč se moudrým býti!, in: Jílovské noviny č. 11/2003
 • Almanach ke čtyřicátému výročí budovy školy

Seznam a kontakty zaměstnanců


Volná pracovní místa


 • Učitel – učitelka s kvalifikací pro 1. stupeň.
 • Nástup únor 2018
 • Pro více informací nám napište na e-mail: zsjilove@zsjilove.cz

Volná pracovní místa v oboru mimo naši ZŠ


Základní informace


 • Název organizace: Základní škola Jílové u Prahy
 • Adresa: Komenského 365, Jílové u Prahy, 254 01
 • IČO: 613 87 703
 • Právní forma: Příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Město Jílové u Prahy
 • E-mail: zsjilove@zsjilove.cz
 • Datová schránka: ficcjhq

Informace o platbách


 • Hlavní účet školy (školní družina):  197 737 152/0300
 • Třídní fond: 276 238 327/0300 
 • Kroužky: 246 659 745/0300 
 • Obědy: 279 963 604/0300
 • Bližší informace o platbách, variabilní symboly atd. ZDE!
img_0097
dscf0305
img_0126
dscf0462