Měsíční plány

 Září 2017


 • 4. 9. 2017 – Zahájení školního roku 2017 – 2018
 • 6. 9. – Den pro Ekotým a Senát
 • 7. 9. – Třídní schůzky – 1. ročník
 • 10. 9. – 12. 9.  Výjezd 6.A – Ladění
 • 12. 9. – 14. 9. – Výjezd 6.B – Ladění
 • 14. 9. – 16. 9. – Výjezd 6.C – Ladění
 • 14. 9. – Hry a hlavolamy – výukový program
 • 18. 9. – Národní divadlo – vidím nevidím …
 • 21. 9. – Třídní schůzky
 • 27. 9. – Sběr papíru
 • 28. 9. – Státní svátek
 • 29. 9. – Ředitelské volno

Říjen 2017


 • 3. 10. – Exkurze do České televize
 • 5. 10. – Okrskový turnaj v minikopané – účast
 • 10. 10. – PROFI testy – 9. ročník
 • 17. 10. – Výstava – Mozek v akci – knihovna
 • 17. 10. – 11. ročník florbalového turnaje – účast
 • 18. 10. – Výjezd do Geoparku
 • 26. – 27. 10. – Podzimní prázdniny
 • 28. 10. – Státní svátek
 • 31. 10. – Halloweenské setkání

Listopad 2017


 • 2. 11. – Návštěva Francouzského institutu
 • 3. 11. – Preventivní program – O alkoholu
 • 3. 11. – Halloween v družině
 • 8. 11. – Florbalový turnaj 6. a 7. tříd – účast
 • 13. 11. – Zahájení tripartit
 • 14. 11. – Začarovaná abeceda – Beseda v knihovně 1. ročník
 • 17. 11. –  Státní svátek
 • 23. 11. – Divadelní představení 3. ročník
 • 23. 11. – Techmánie Plzeň
 • 30. 11. – Projekt Stopy totality

Prosinec 2017


 • 1. 12. – Projektové dopoledne Advent
 • 1. 12. – Adventní jarmark
 • 12. 12. – Exkurze do adventní Míšně a do Moritzburgu
 • 13. 12. 18:30 hod – Vánoční zpívání kostel Čs. církve husitské
 • 15. 12. – Exkurze do Muzea hygieny v Drážďanech
 • 18. 12.  18:30 hod – Vánoční zpívání v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém
 • 20. 12. – od 17:00 – vánoční posezení zaměstnanců školy
 • 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

Leden 2018


 • 20. 1. – Dětský karneval

Únor 2018


 • 2. 2. – Pololetní prázdniny
 • 19. 2. – 23. 2. – Jarní prázdniny

Březen 2018


 • 5. 3. – 11. 3. – Lyžařský výcvikový kurz
 • 21. 3. – Sběr papíru
 • 28. 3. – Den učitelů

Duben 2018


 • 12. 4. a 13. 4. – Zápis do 1. tříd
 • 20. 4. – Den Země
 • 25. 4. – Náhradní termín zápisu do 1. tříd

Květen 2018


 • 14. 5. – 20. 5. – Projekt EDISON
 • 17. 5.1. Adaptační setkání

Červen 2018


 • 12. 6. – 2. Adaptační setkání
 • 4. 6. – 12. 6. – Studijní výjezd do Velké Británie – Skotsko
 • 25. 6. – Zahradní slavnost
 • 27. 6. – Sběr papíru
 • 28. 6. – Ples školy