Keramika

Základní informace


 • Lektor: Vlastimila Skřivánková, Zita Schütz
 • Maximální počet dětí na skupinku 12

Náplň a způsob práce


 • Lektorka předvádí dětem nový postup práce nebo způsob modelování, vycházející ze základních keramických metod.
 • Jednotlivé postupy na sebe navazují a prolínají se.
 • Děti si činnosti mohou volit podle zájmu a jejich opakováním se v nich zdokonalují, pracují na vlastních námětech.
 • Je respektována přirozenost a spontaneita dětí při kontaktu s hlínou.
 • Důležitá je radost z práce, možnost experimentování a objevování vlastní tvůrčí síly.
 • Děti vytváří zajímavé artefakty.
 • Děti jsou vedeny k samostatné přípravě pracovního místa, k závěrečnému čištění, omývání nástrojů a uklízení.
 • Děti jsou vedeny k osvojení návyků organizačních, hygienických a bezpečnostních, které jsou potřebné při práci s hlínou, engobami, nástroji a pomůckami v prostorách keramické dílny.

Podrobnější informace


 • Kde: Schůzky budou v keramické dílně (vchod od tělocvičny)
 • Kdy: od 18. a 19. září
 • Cena: za I. pol. (10 lekcí) je 900
 • Cena: za II. pol. (20 lekcí) je 1800 Kč.
 • Pondělí
  • od 15:45 do 17:15 (pokročilí, Zita Schütz)
 • Úterý
  • od 16:00 do 17:00 hodin (začátečníci 1. – 3. třída, Vlasta Skřivánková)
 • Základní keramické postupy
  • práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, práce s keramickými pomůckami, barvení engobami, zdobení keramiky
 • Pomůcky na keramiku
  • staré triko (košili), ručník, pití.
 • Co doma nechcete a my potřebujeme
  • dřevěné válečky, příborové nože, vykrajovátka, mačkátko na česnek.

Naše práce

Na kroužku keramiky jsme tvořili srdíčka pro nejmilejší, hrnečky a kreslili do hliněných tvarů. Hotové výrobky jsme malovali.