Anglický jazyk – mezinárodní zkouška

Základní informace


 • Lektoři: Nina Ludvíková, Marek Havelka, Michaela Šináglová, Kateřina Vrtišková
 • Kurzy jsou zaměřeny na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i znalost gramatiky.
 • Žáci se v nich seznámí s charakterem britských jazykových zkoušek a zároveň si rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny.
 • Během přípravy budou mít žáci možnost složit zkoušku nanečisto.
 • Úspěšní žáci budou mít možnost zakončit kurz mezinárodní zkouškou příslušné úrovně a všichni žáci obdrží při slavnostním předání certifikát.

Podrobnosti


 • Kdy: V prvním vyučovacím týdnu při hodinách Aj proběhnou rozřazovací testy do jednotlivých úrovní. Termín začátku a konce kurzů bude upřesněn.
 • Cena:za I. pol. (10 lekcí): Starters až FCE
  • pro žáky školy = 1000 Kč
  • Absolventi školy a ostatní = 1500 Kč
 • Cena:za II. pol. (14 lekcí): Starters až FCE
  • pro žáky školy = 1200 Kč
  • Absolventi školy a ostatní = 1700 Kč
 • Starters (5. třídy): Čt 13:30 – 14:30 hod  č. 52
 • Movers (6. a 7. třídy): Po 14:00 – 15:00 hod č. 52
 • Flyers (7. třídy): Po 15:00 – 16:00 hod  č. 54
 • KET (8. a 9. třídy): Čt 15:30 – 16:30 hod č. 52
 • PET (8. a 9. třídy): Pá 14:30 – 15:30 hod č. 54
 • FCE (9. třídy, absolventi): Pá 15:30 – 16:30 hod č. 54
english

Zkoušky Cambridge English v přípravném centru ZŠ Jílové u Prahy.

Mezinárodně uznávaná zkouška Cambridge English byla ve školním roce 2016 / 2017 pro naši školu výjimečná. Poprvé totiž zkoušky probíhaly v prostorách ZŠ Jílové u Prahy – přípravném centru jazykových zkoušek, u kterých asistovali učitelé naší školy. Celá zkouška se navíc u nás konala na všech úrovních YLE, KET a PET for schools. Od rána žáci přicházeli na registraci podle časového harmonogramu jednotlivých typů zkoušek. Očekávání zpříjemnilo prostředí školního klubu. Písemná část probíhala ve třídách fyziky a výtvarné výchovy. Na ústní část se vyvolávalo do třídy českého jazyka v přízemí přístavby. Tam na žáky čekali lektoři JŠ Akcent. Žáci se na zkoušku připravovali během školního roku na kroužku Aj – mezinárodní zkouška. Všech třicet šest přihlášených žáků ZŠ Jílové u Prahy poté složilo zkoušku úspěšně. Těšíme se tak na příští školní rok na další zájemce. Žákům patří poděkování za statečnost, vynaložené úsilí, rodičům za podporu a učitelům kurzů za pečlivou odbornou přípravu.

Mgr. Nina Ludvíková     přidáno 6. 9. 2017

Bližší informace